Biểu mẫu ghi chép của của nhân viên bảo vệ

CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ SÁCH NHÂN VIÊN BẢO VỆ DÙNG TRONG KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

-          Biên bản ghi tình hình ca trực

-          Biên bản sự việc

-          Biên bản nhân viên vi phạm nội quy

-          Biên bản tuần tra

-          Biên bản mất vé xe

-          Biên bản bàn giao tài sản

-          Sổ đăng ký Khách đến làm việc

-          Sổ đăng ký công nhân nhà thầu

-          Sổ đăng ký phương tiện ra / vào

-          Sổ đăng ký tài sản, thiết bị, vật tư ra / vào

-          Sổ đăng ký kiểm soát khoá, đóng / mở niêm phong

-          Sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy trưởng

-          Sổ giao nhận thư từ, bưu phẩm

-          Báo cáo ngày, tuần, tháng.

-          Sổ theo dõi khách ra, vào\

-           Biên bản phạm pháp quả tang. Biên bản bàn giao người

-           Biên bản nhân viên vi phạm nội quy

-          Các loại sổ sách, biên bản khác sẽ bổ xung căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của bên A.

 

 

 

 

 Tôn Vinh Giá Trị Văn Hóa Khách Hàng!

 

- Địa chi trụ sở : Phòng C2,Tòa Nhà C4 - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.
- SĐT: 043.7505156 - Số Fax: 043.7505155 - Email. tai.bachdanggiang@gmail.com

 

BẠCH ĐẰNG GIANG LÀ NIỀM TIN VỮNG CHẮC NHẤT CHO KHÁCH HÀNG!

Thiết kế bởi: Tamnguyen.vn